Nederland

Binnen de Gorettistichting zijn uitsluitend vrijwilligers actief.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. Piet Vrancken
Secretaris: Mw. Mirna van Kempen – Senden
Penningmeester: Dhr. J. Urlings
Adviseur: Mgr. dr. A. Kurris