Nieuws

23-9-2020| Financiële hulp voor aanschaf beademingsapparaat
Het gebied in India waar de Gorettistichting werkzaam is, is zwaar getroffen door de coronacrisis. De omstandigheden daar zijn vele malen slechter dan bij ons. Eerder hebben wij daarover al bericht en wij hebben als stichting, samen met uw, financieel kunnen helpen.

Op dit moment is Zuster Maria Goretti druk bezig om middelen te verwerven voor de aanschaf van drie beademingsapparaten voor het st. Ignatius ziekenhuis in Honavar. Een apparaat kost € 15.000,00. Het beschikken over dergelijke apparatuur is voor coronapatiënten van levensbelang.

Zuster Maria Goretti beschikt zelf niet over de middelen deze apparatuur te financieren en doet daarom een beroep op de Gorettistichting. Inmiddels hebben wij haar laten weten garant tekunnen staan voor de aanschaf van één apparaat. Mocht u ook een bijdrage willen leveren, dan kan dat door een bedrag
over te maken op rekeningnummer NL41 RABO 0147595002 o.v.v. COVID.

Wenst u meer informatie over deze donatie dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.


Foto: st. Ignatius Hospital te Honavar

 


22-8-2020| Gorettistichting op L1

Afgelopen week mochten wij te gast zijn in het L1 programma Route Regio. We vinden het erg fijn dat de stichting op deze manier in heel Limburg onder de aandacht werd gebracht. Bas van Mulken en collega’s, bedankt voor het mooie verslag!


31-05-2020| Update Coronavirus in India

De bevolking van het gebied waar de Gorettistichting werkzaam is, is net bijgekomen van de watersnoodramp van vorig jaar, nu zich de volgende moeilijkheden alweer voordoen: de Corona pandemie. Deze crisis heeft een forse impact op het dagelijks leven in India.
Zuster Maria Goretti liet ons weten dat de sfeer grimmig en gespannen is. Mensen zijn bang voor verspreiding van de ziekte en de gezondheidszorg is niet optimaal. Tegelijk verkeren veel arme gezinnen als gevolg van de lock-down in schrijnende situaties, zonder werk, geld en voedsel.

Op NOS Nieuwsuur werd vandaag een reportage uitgezonden over de situatie in India. De beelden maken pijnlijk duidelijk hoe schrijnend de situatie aldaar is. Via deze link is de reportage te zien: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2335748-dankzij-lockdown-weinig-doden-in-india-maar-armen-betalen-hoge-prijs.html

Zuster Veera Monis, verbonden aan het social centre SAMPADA in bisdom Udupi, stuurde ons deze week een brief, waarin ze vertelt hoe het dagelijks leven er momenteel uit ziet. Deze hebben we vertaald in het Nederlands.

 

Beste leden van de Gorettistichting,

Veel groeten vanuit Udupi!
Allereerst willen we jullie laten weten dat onze bestuursleden, medewerkers en de mensen in ons bisdom veilig zijn. Er zijn hier geen mensen besmet met het Coronavirus en niemand is in quarantaine. Er zijn wel familieleden elders in het land ziek. Een groot deel van de bevolking behoort tot de armen of de lage middenklasse. Voor de armste families wordt gezorgd door de overheid of door private organisaties. De middenklasse lijdt momenteel het meest, omdat zij nergens voor hulp terecht kunnen.
Onder de huidige omstandigheden, zien we de toekomst erg somber, de economie is verwoest. Dagloners zullen geen werk vinden. Er is geen werk in de bouw. De handel in Jasmijnbloemen, die normaal gesproken gedurende het hele jaar voor inkomsten zorgt, ligt nu helemaal stil. Er komt geen geld meer vanuit andere delen van het land, omdat daar ook geen werk te vinden is.
De overheid heeft alle scholen en opleidingen gestopt tot het eind van het schooljaar. Vrouwen die voor het gezin zorgen, zijn het zwaarst getroffen. SAMPADA probeert de getroffen gezinnen zo goed mogelijk te helpen. Samen met verschillende instellingen, de kerk en de overheid, verstrekken we voedsel aan de arme mensen. De mensen in de dorpen verdelen wat ze hebben, maar het kan op deze manier niet veel langer doorgaan.

In ons centrum SAMPADA zijn de medewerkers nu niet aan het werk op kantoor. Vanuit ons centrum mogen kinderen en ouders niet bezocht worden. Onze medewerkers houden echter contact met de gezinnen per telefoon. Al onze kinderen en families zijn momenteel veilig. Onze regio ligt in een Corona-vrij gebied, maar 2 dagen geleden kwam een man uit het buitenland met Covid-19, hij was zwak en is overleden. Het is beangstigend dat in de omliggende provincies wel mensen met Covid-19 wonen. We volgen de instructies van de overheid en de kerk nauwkeurig op.

De scholen zijn dicht en de eindexamens worden uitgesteld. Er wordt online les gegeven, maar voor de arme studenten en kinderen in afgelegen gebieden, is het niet mogelijk de lessen te volgen, door slechte internetverbinding. De scholen gaan waarschijnlijk in september weer open (i.p.v. juni), maar dit is niet zeker omdat we niet weten hoe de verspreiding in India gaat verlopen.

Kinderen spelen binnen en buiten, maken kunst en klei-werken, ze kijken tv of lezen boeken. Ook helpen ze hun ouders in het huishouden. Veel kinderen hebben geen beschikking over internet of computers. De lockdown zorgt er wel voor gezinnen meer samen zijn.

De postdienst ligt momenteel stil. Buitenlandse post wordt tegengehouden en ergens verzameld. Openbare diensten zijn nog niet opgestart. Het is moeilijk om te reizen.

We horen dat Europa ook getroffen is door het virus. We bidden dat jullie en jullie naasten veilig zijn. Bedankt voor jullie hulp aan onze kinderen.

We bidden voor jullie

Z.r Veera Monis

 

Wanneer u de mensen in India via de Gorettistichting wilt helpen, dan kan dat door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer IBAN NL41Rabo0147595002. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op via info@gorettistichting.nl of 0650218760.

 


17-04-2020| Bericht voor onze sponsors i.v.m. de Coronacrisis

Sinds 14 april 2020 is in India een lockdown van kracht vanwege het toenemende aantal gevallen van Covid-19. Vrijwel alle winkels en instanties zijn momenteel gesloten, ook de scholen. Alleen de supermarkten en groente- en fruitwinkels zijn enkele uren in de ochtend geopend en openbaar vervoer is niet beschikbaar.

Zuster Joel Lasrado van het Dharma Jyothi Social Center liet ons weten dat het op dit moment niet mogelijk is de brieven en voortgangsrapporten van de sponsorkinderen te verzamelen. De kinderen in de 1e tot 9e klas gaan over naar het volgende schooljaar zonder toetsen, de examens van de oudere kinderen zijn uitgesteld. Het is niet bekend wanneer de kinderen hun eindexamen moeten doen.
Het nieuwe schooljaar gaat mogelijk van start in juli of augustus. De brieven van de sponsorkinderen worden daarom in augustus of september verstuurd naar hun sponsor.

 


10-03-2020| Diamanten priesterjubileum van ons bestuurslid en adviseur pastoor Fons Kurris

— In verband met de Coronacrisis, gaan de geplande activiteiten en vieringen in het weekend van 18 en 19 april niet door. Ze worden verplaatst naar een latere datum. —

Op 2 april a.s. is het zestig jaar geleden dat pastoor Fons Kurris priester werd gewijd. Pastoor Kurris was
werkzaam in de parochies van Vrangendaal/Sittard , in Eys/Wahlwiller/Nyswiller en in de basiliek van
O.L. Vrouw “Sterre der Zee” van Maastricht. Hij is al sinds de oprichting in 1993 betrokken als bestuurslid en adviseur van de Gorettistichting.
Aangezien 2 april in de vastentijd valt, wordt dit diamanten priesterjubileum gevierd in het weekend van Beloken Pasen, zaterdag 18 en zondag 19 april. Het motto van de festiviteiten is ‘De Ontmoeting’.
In dit licht vindt er op zaterdag 18 april een bijzondere wandeltocht plaats over de St. Pietersberg in Maastricht. De volgende dag, zondag 19 april, zal pastoor Kurris om 11.00 uur in de basiliek van O.L. Vrouw “Sterre der Zee” te Maastricht een plechtige Hoogmis uit dankbaarheid opdragen. Het Basilicakoor o.l.v. H. Leenders zal deze H. Mis muzikaal opluisteren. Na afloop bestaat gelegenheid de jubilaris te feliciteren tijdens een feestelijke receptie in de kruisgangen van de basiliek.

21-02-2020| Verhalen uit India

Joel en Latha zijn tot voor kort door de Gorettistichting, via het Dharma Jyothi Social Center in Vamanjoor, gesponsord. Zij hebben dankzij een van onze sponsors hun opleiding kunnen afronden. Zij hebben hun verhaal voor ons opgeschreven en wij willen dit graag met u delen.

“Ik ben Joel Neil Martis. Ik woon in Vamanjoor. Mijn huis is op 2 kilometer van Dharma Jyothi Social Center. Mijn ouders zijn Francis en Gretta. Mijn vader werkte als dagloner, later werkte hij als begeleider in een school. Mijn moeder bleef thuis en naaide kleren. Beide verdienden ze een laag inkomen, waardoor het lastig was om aan onze basisbehoeftes te voldoen. Ook was het lastig om mijn school te betalen.

In 2000, toen ik in de eerste klas zat, mocht ik deelnemen aan het sponsor programma van Dharma Jyothi Social Center. Dankzij de constante steun van mijn sponsor, kon ik mijn universitaire opleiding afmaken en een 3 jaar durende master opleiding doen in Computer Application. In het jaar 2018 ben ik afgestudeerd. Nu werk ik als software ontwikkelaar bij Prasanna Technologies in de stad Mangalore. Ik verdien voor mijzelf en ondersteun mijn familie.

Zonderde steun van mijn sponsor, zou ik dit alles niet bereikt hebben. Ik ben mijn sponsor, de Gorettistichting en Dharma Jyothi Social Center dan ook erg dankbaar. Zij waren er voor ons in de moeilijke tijden en gaven hoop op een mooie toekomst.”

 

“Mijn naam is Latha Acharya. Ik kom uit een erg arme familie. We wonen in Marakada, een dorp op 7 km van de stad Mangalore. Mijn ouders zijn Ramesh en Jayalaskhmi. Ik heb een jongere zus die Gayathri heet. Zij heeft haar studie afgerond en gaat nu een boekhoud opleiding doen.

Toen ik in de 6e klas zat, kreeg mijn vader een hartaanval. Sindsdien kan hij geen zwaar werk meer verrichten en is hij werkloos. Hij doet af en toe licht timmerwerk, als dit beschikbaar is. Mijn moeder verdient een laag inkomen met het rollen van sigaretten. Door mijn vaders ziekte, is het voor mijn moeder lastig om te voorzien in onze basisbehoeftes, de medische zorg voor mijn vader en onze opleiding.
Voordat ik gesponsord werd, was het bijvoorbeeld moeilijk voor mijn moeder om potloden en een gum te kopen. Maar deze problemen werden opgelost. Mijn zus Gayathri en ik waren beide ambitieus en hebben hard gewerkt om goede cijfers te halen op school.

In de moeilijke periode van ons leven, heeft zuster Daphne, de toenmalige coordinator van Dharma Jyothi Social Center, ervoor gezorgd dat we mochten deelnemen aan het sponsorprogramma. Zonder deze steun zou ik nooit gekomen zijn waar ik nu ben. De bemoedigende brieven van mijn sponsor, gaven mij en mijn familie de hoop dat ik mijn opleiding kon afronden.

Na de middelbare school heb ik een bachelor opleiding van 2 jaar gevolgd, om onderwijzeres te worden. Nu werk ik als leraar in de Mount Carmel Central School en ik verdien een mooi salaris.
Ik ben er trots op dat ik op mijn eigen benen kan staan en mijn familie kan ondersteunen. Ik spaar ook wat geld voor de toekomst. De sponsoring via de Gorettistichting heeft mij en mijn familie de hoop en het vertrouwen gegeven dat ik mijn doel kon bereiken. Dit was allemaal mogelijk dankzij mijn geliefde sponsor, de Gorettistichting en Dharma Jyothi Social Center. Mijn familie en ik zullen daar altijd dankbaar voor blijven.”

 


17-11-2019| Gorettistichting bedankt sponsoren

Afgelopen zomer werd India getroffen door hevige overstromingen met zeer ernstige gevolgen.
Ook de deelstaat Karnataka, waar de sponsorkinderen van de Gorettistichting wonen, werd zwaar getroffen. Zuster Maria Goretti heeft om financiële hulp gevraagd en vele mensen hebben gehoor gegeven aan haar verzoek. De stichting heeft het mooie bedrag van € 9.735,– mogen ontvangen.
Dit bedrag is met name besteed aan hulp voor de eerste levensbehoeften. De stichting wil bij deze alle sponsoren, mede namens zuster Maria Goretti, van harte bedanken.

Klik hier voor de bedankbrief die wij van zuster Maria Goretti hebben ontvangen.

 


02.10.2019 | Update watersnoodramp

De Gorettistiching wil alle sponsors heel hartelijk danken voor de mooie giften die we hebben ontvangen ten behoeve van de watersnoodramp.

Vorige week kregen wij bericht van zuster Joel Lasrado uit Vamanjoor. Zij schreef het volgende:

“Het regenwater is inmiddels weg. Mensen die hun bezittingen hebben verloren, proberen hun schade vergoed te krijgen. Van de overheid krijgen zij een schadevergoeding van slechts 10.000 Rupi (dit is omgerekend ongeveer 130 euro). Veel mensen hebben hun geliefden, land en huishouden verloren. Het is erg aangrijpend om de pijn en ellende te zien van de mensen die nu in het noodkamp wonen.

Door de aanhoudende regen hebben de mensen in het naburige dorp Pachanady een ander probleem. Dit gebied ligt op loopafstand van het Dharma Jyothi Social Center. Hier wordt de vuilnis van de stad Mangalore gestort. Door de regen is de enorme afvalberg ingestort. 25 huizen zijn volledig begraven onder het afval. De bewoners zijn allemaal dakloos geworden en zijn al hun bezittingen kwijt. Voorlopig heeft de regering hen onderdak gegeven. Door enorme stank is het gebied onbegaanbaar, de omstandigheden zijn zeer slecht en onveilig. Mensen in het omliggende gebied hebben noodgedwongen hun woningen verlaten vanwege de stank en angst voor besmettelijke ziektes. Ze hebben geen drinkwater en ook de lucht is verontreinigd. Bewoners vechten voor hun rechten, via verschillende commissies, maar de overheid neemt haar tijd.

Door de financiële giften die via de Gorettistichting gedaan zijn, worden 15 families voorzien van voedsel en kleding. 30 families hebben een geldbedrag ontvangen.

Dharma Jyothi Social Centre is u veel dank verschuldigd, voor alle liefdevolle giften, die hoop geven aan de getroffenen.”


28.08.2019 | Update watersnoodramp; Brief zuster Maria Goretti

We hebben inmiddels de eerste bedragen kunnen overmaken aan onze zusterorganisaties Dharma Jyothi Social Centre in Vamanjoor, Bala Pragathi Kendra Services in Honnavar en St. Ignatius Health and Education Trust in Honnavar.
Zuster Maria Goretti heeft ons een brief gestuurd, waarin ze uitlegt welke hulp nodig is en om welke bedragen het gaat.

Klik hier voor de Nederlandse vertaling.

Klik hier voor de originele Engelse brief.


21.08.2019| Update watersnoodramp

Veel dank voor de financiële steun die we afgelopen dagen al mochten ontvangen. Inmiddels wordt langzaam duidelijk hoe ernstig de schade door de overstromingen en modderstromen is.

Momenteel wordt vanuit onze zusterorganisaties in India noodhulp verleend aan de vele getroffen gezinnen. Zij krijgen hulppakketten, met o.a. voedsel en dekens. Dit is hulp voor de korte termijn, er is echter veel meer hulp nodig voor de lange termijn. Oogsten zijn vernietigd en scholen en huizen moeten herbouwd worden.

We kregen bericht over de 10-jarige jongen Harsha, die via de Gorettistichting gesponsord wordt. Zijn familie is arm woont met nog 3 andere families in één huis. Harsha’s vader is landbouwer, en verbouwt in het regenseizoen rijst, kokosnoten en areca noten. Tijdens de winter heeft hij geen werk. Nu is de gehele oogst, en daarmee zijn inkomsten voor het hele jaar, verloren gegaan. Harsha heeft geen kleding, schooltas en schoolboeken meer.

Ook kregen we bericht over Siena, die dankzij de Gorettistichting naar school kan gaan. Zij is 13 jaar oud en woont met haar ouders en zusje in een klein huis dicht bij de rivier. Door de overstroming kwam hun hele huis onder water te staan. Vrijwel alle spullen in hun huis zijn verwoest. Er zijn nu scheuren in de muren, waardoor het huis op instorten staat. Haar familie zal een heel nieuw huis moeten bouwen

Harsha en Siena hebben via onze zusterorganisatie Bala Pragathi Kendra Services deze week een hulppakket ontvangen. Helaas zijn nog veel meer tragische verhalen zoals die van Harsha en Siena. Iedere financiële ondersteuning wordt dan ook zeer gewaardeerd. Via IBAN NL41Rabo0147595002, ovv watersnoodramp India, kunt u de Gorettistichting steunen en wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt.


12.08.2019 |Watersnoodramp in Zuid-West India

Zoals u wellicht via nieuwsberichten heeft vernomen, is Zuid-West-India de afgelopen weken ernstig getroffen door overstromingen en modderstromen. Deze ramp heeft al bijna 150 mensen het leven gekost en vele duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.

Ook het gebied waar onze stichting werkzaam is, is zwaar getroffen. Tientallen dorpen zijn overstroomd en moeilijk bereikbaar door verwoesting van bruggen en wegen.

Vele van de via ons gesponsorde families zijn slachtoffer geworden. Momenteel is niet duidelijk hoe ernstig de families getroffen zijn en of er overledenen zijn onder de gesponsorde kinderen en hun families. Wel is duidelijk dat heel veel hulp nodig is voor wederopbouw van dit gebied. Iedere financiële bijdrage is welkom en de Gorettistichting zal ervoor zorgen dat deze op de juiste plek in India terecht komt.

Weldoeners kunnen hun gift overschrijven op de bankrekening van de Goretti Stichting ( IBAN: NL41Rabo0147595002 ) met vermelding van ” steun watersnood-ramp India“.
Berichten van onze partnerorganisaties in India:

“Dear friends,
As you all know its very sad to hear about the impact of monsoon in India especially in Karnataka.
There are so many of our brothers and sisters suffering due to the rising level of rain water and as well as water from the dams were released. Due to which very many houses are sinking in water. As you see in the videos/photographs the situation of our surrounding places like Gurpura, Bantwal, B.C. Road, Uppinangady,Ullal, Honavar, Belgaum, Hubli, Madikeri, Bhagalkot, Kerala and other various parts of Karnataka are very critical as they have lost their houses, loved ones and valuables.
We request your helping hand in this situation to help our brethren through cash or kind. Hence we depend on your generous contribution for the needy. If you know any other agency that supports this noble cause please let us know.
Thanking you,yours affectionately,
Sr. Joel Lasrado
Co-ordinator.”

” Dear friends,
Greetings from Fr. Gabriel Lopes, BPKS.
Due to unprecedented rains during last 15 days in our area of operation that is total Karwar Diocese, lot of damage is caused to houses, property and loss of lives. This torrential downpour has hit life in 14 districts across Karnataka state among which North Kanara District (Karwar Diocese) is severely affected. The villages nearby to rivers are severely affected. Nearly 105 villages are inundated by water causing damage to transportation through land slides, and bridges have collapsed. The people residing in such villages are evacuated to safer places. The schools and colleges are closed for the the past one week. Many of our sponsor families have become the victims of this flood fury. At present we cannot mention the no. of families affected and it is possible only after the water level recedes.
At this juncture, there is a dire need to support such families. We seek your kind support to assist the flood victims.
Thanking you,

Director. “


01.03.2019 |Tijdens korte rondreis in Europa: Indiase Zuster Maria Goretti in Eys
onderscheiden
met zeldzaam St. Agatha-parochie insigne

-door Jef Bonten-

In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december, bracht de Indiase Zuster Maria Goretti, tijdens een korte rondreis door Europa, een bliksembezoek aan haar gulle sponsorvrienden van de naar haar genoemde Gorettistichting in Eys.

Een sponsororganisatie, die vanuit Zuid-Limburg inmiddels 285 kansarme Indiase kinderen in het zuidwesten van dit immense land aan onderwijs en een vakopleiding helpt. Tevens wordt financiële steun aan ziekenhuis- en scholenbouw verleend. Op de eerste dag van haar tweedaagse bezoek overhandigde voorzitter Piet Vrancken van de Goretti Stichting een gift van 10 mille aan Zr. Maria Goretti, de initiatiefneemster en hoofdcoördinatrice van het St. Ignatius ziekenhuis- en onderwijscomplex in Honavar in zuidwest India. Dat gebeurde in restaurant De Rode Leeuw te Wittem, waar de welkome gift van 10.000 euro de eerste bijdrage aan een nieuw sponsorproject voor een noodzakelijk brandisolatie- en alarmeringssysteem (totale kosten 52.000 euro) voor het St. Ignatius ziekenhuis- en onderwijscomplex in Honavar vormt.

Eerst was Zuster Maria Goretti bij de zilveren Caritas-organisatie in Praag te gast, waarna ze per auto voor een bezoek aan de formeel 25 jaar bestaande sponsororganisatie in Eys koers zette. Tijdens een lunch in restaurant De Rode Leeuw in Wittem werd Jeu Senden, de echtgenoot van de helaas te vroeg overleden grondlegster Martha Senden-Drummen, tot eerste ambassadeur van deze sponsororganisatie benoemd.

Een dag later namen zij in de St. Agatha parochiekerk van Eys deel aan de hoogmis en ’s middags ook aan het drukbezochte Kerstconcert aldaar, waar het Kinderkoor o.l.v. Alf Franken, Harmonie St. Agatha o.l.v. Paul Oligschläger, Carmen Huppertz (sopraan saxofoon), Willy Huppertz (piccolo-trompet), Andrea Senden (orgel), het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia en het Dameskoor Octavia, beide o.l.v. Jan Kokkelmans, solist Pieter Nass, begeleid door Andrea Senden (orgel), zangkoor Hanzon Vocaal o.l.v. Jo Smeets en José Niessen (overweging) voor een sfeervol en gevarieerd programma zorgden.

In de pauze van het Kerstconcert in Eys, gepresenteerd door Ben Grooten namens de St. Agathaparochie, viel Zuster Maria Goretti onder luid applaus de eer ten deel het zeldzame St. Agatha parochie-insigne te ontvangen. Dit werd haar opgespeld door de eerste Goretti Stichting-ambassadeur Jeu Senden. Pastoor Ton Reijnen overhandigde haar de bijbehorende oorkonde.

‘Een elders wonende parochiaan’
Die meldde dat het kerkbestuur unaniem tot dit besluit is gekomen. Als motieven daarvoor noemde hij o.a. het feit dat de Indiase zuster de inwoners van Eys en van elders door haar voorbeeldfunctie en haar trouw aan het Heuvelland over de eigen grenzen heen naar de nood van medemensen elders in de wereld laat kijken. In dit geval gaat het over India, waar haar zusterorde, Koningin van de Apostelen, zorgt draagt voor zeer arme mensen. Er wordt door religieuzen ter plekke zorg verleend op het gebied van onderwijs, wezenopvang en support bij beroepsopleidingen. Het fundament van de zorg van de zusters voor de armen is hun geloof in Gods liefde voor de mensen, vooral de armen en zwakkeren. Dat geloof maken zij zichtbaar door hun dienstbaarheid. “Door haar betekenis voor onze parochie is Zuster Maria Goretti als het ware ‘een elders wonende parochiaan’, sterk met Eys verbonden en een voorbeeld van zorg voor de minst bedeelden.”

In het recente parochieblad ‘Van deur tot Deur’ van de St. Agatha-parochie in Eys brengt de parochieherder overigens hulde aan de bezoekers en alle deelnemers aan dit prachtige Kerstconcert, die naast een uitdrukkelijk applaus voor de zuster ook nog bij de collecte het fraaie bedrag van 661 euro ter ondersteuning van haar werk bijeen brachten. Natuurlijk gingen bij deze gelegenheid de gedachten ook uit naar Martha Senden-Drummen en naar José Schouteten-van de Berg, die tot aan hun overlijden van zo grote betekenis waren voor Zuster Maria Goretti en de naar haar genoemde stichting. “Al bij al een bezoek van grote waarde voor onze parochie en ons dorp Eys”, aldus pastoor Ton Reijnen.

Ook hoofdgast Zuster Maria Goretti en haar chauffeur pater Cyril voerden het woord. Zij brachten hun dankbaarheid voor de ondervonden support in het Engels, recht uit het hart, onder woorden, ook jegens wijlen Martha Senden-Drummen en José Schouteten-van de Berg. Tenslotte zei ze het als een bijzondere geste te beschouwen, dat haar als eerste buitenlandse gast, deze zeldzame parochie-onderscheiding ten deel is gevallen.

Na Eys bezocht de door een ongeval slecht ter been zijnde kloosterlinge met pater Cyril, haar chauffeur-begeleider, nog diverse instellingen en sponsorvrienden in Rüdesberg bij Stuttgart en in het Spaanse Madrid, alvorens ze weer naar India vertrokken.

Terugblik: stabiele band vol betrokkenheid
Al 34 jaar, sinds 1984, onderhoudt de Indiase hoofdcoördinatrice, nauwe contacten met de familie Senden uit Eys, en later ook met de rondom hen geformeerde Goretti Stichting, een sponsorgroep die ook op diverse andere plaatsen elders navolging heeft gevonden. Ook emeritus-pastoor dr. Alphons Kurris, vele jaren parochieherder van de H. Agatha-parochie in Eys en later van de Sterre der Zee basiliek in Maastricht en adviseur van de Gorettistichting, geeft steeds -waar mogelijk- acte de présence. Deze keer was ook pastor Franssen aanwezig. Kurris maakte al vele keren met een wisselende delegatie menige reis naar India, uiteraard geheel op eigen kosten, om het zegenrijke werk van nabij te kunnen waarnemen. Negen maanden geleden, medio maart 2018, was dat nog het geval. Toen bracht een 5-koppige delegatie onder aanvoering van voorzitter Piet Vrancken en echtgenote José, in gezelschap van emeritus-pastoor dr. Alphons Kurris, Ad Broers en de nieuwe penningmeester, Jo Urlings, een 12-daags oriënterend bezoek aan projecten in Honavar, Vamanjoor en Udupi in z9uidwest-India. Om te controleren of de voortgang naar wens verloopt en niets aan de strijkstok blijft hangen. Door de vinger aan de pols te houden wordt al 35 jaar lang progressie geboekt. Reden voor de organisatie zich als doel te stellen het aantal sponsorkinderen te gaan uitbreiden naar minstens 300.

Van dit dagelijks bestuur maakt verder nog deel uit: Mirna van Kempen-Senden (secretaris) uit Schin op Geul, John Senden (die vanwege zijn werkzaamheden veel in het buitenland vertoeft), Marie-Louise Creusen uit Vaals en Tiny Simons uit Mechelen.


05.06.2018 | Update

Onlangs hebben onze sponsoren een brief van ons ontvangen. Hierin berichten wij o.a. over enkele veranderingen binnen de stichting.

De stichting heeft een nieuw e-mailadres: info@gorettistichting.nl.
Vanaf heden kunt U ons telefonisch bereiken op: 06-50218760.
En verder hebben we een nieuwe secretaris: Mirna van Kempen-Senden.

In de bijlage kunt U de gehele brief lezen.


29.03.2018 | India Reis

In de bijlage vindt U een verslag van de reis naar India, die enkele leden afgelopen maand hebben gemaakt.


18.02.2018 | Overlijden José Schouteten

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze secretaris José Schouteten-van de Berg

Sinds de oprichting van de “Goretti Stichting” te Eys,meer dan 30 jaar geleden, was José als secretaris nauw betrokken bij de steunprojecten van Maria Goretti in Zuidwest India. Wij hebben José als collega bestuurder leren kennen, die met bijzondere inzet en toewijding ook alle aandacht schonk aan de sponsorprogramma’s. Voor het vele goede werk dat zij gedurende lange tijd in het belang van de kansarme kinderen in India heeft
gedaan, zullen wij haar steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Wij wensen haar echtgenoot Ton en kinderen alle sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Door het overlijden van Mevr. Schouteten zal het postadres veranderen van Mesweg 48 naar : Piepertweg 5, 6287AD Eys. Ook het telefoonnummer zal wijzigen, van 043-4511561 naar 043-3116260

01.09.2017 | Penningmeester

Met ingang van 01.08.2017 heeft de Goretti Stichting een nieuwe penningmeester, dhr. J. Urlings.

 

Image5