Een kind sponsoren

Met een jaarlijkse bijdrage van slechts 150 euro kunt u een kind sponsoren. Voor een kind betekent dit dat hij of zij naar school kan, een vervolgopleiding kan volgen en een toekomst kan opbouwen. Van uw financiële bijdragen worden zaken als lesgelden, boeken en schooluniformen betaald. Bovendien wordt het hele gezien, waar nodig, financieel ondersteund.

Als sponsor kunt u een kind gedurende zijn of haar gehele schoolcarrière vervolgen. Sponsoring start in het algemeen op basisschoolleeftijd en loopt door tot het afronden van een vervolgopleiding.

Deelnemers aan het kinder-sponsorprogramma ontvangen regelmatig post van de school en van het toegewezen sponsorkind, zodat men op de hoogte blijft van de schoolvorderingen en van het overige wel en wee.

Sommige sponsors vinden het leuk om een briefwisseling met het sponsorkind te onderhouden, dit is overigens geheel vrijblijvend. Briefwisseling verloopt altijd via het betrokken Social Center (Dharma Jyothi Social Center, St. Ignatius Center of Bala Praghati Kendra Services), waarvan de adresgegevens vermeld staan op de post uit India.

Indien u een kind zou willen sponsoren, of vragen heeft over het sponsorschap, neem dan contact op via info@gorettistichting.nl of 06-50218760.