Doelen

Hoewel India bekend staat om haar groeiende economie, stijgen de werkloosheid en armoede onder de economisch en sociaal zwakkeren. De activiteiten van onze stichting zijn gericht op hulp aan deze allerarmsten.

Het belangrijkste doel van de stichting is om kinderen in India te kunnen laten studeren, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Dit gebeurt door middel van een sponsorprogramma. Met een donatie van 150 euro per jaar, kan een sponsorkind naar school  gaan. Hiervan worden onder andere schoolboeken, lesgelden en schooluniformen betaald. Tevens wordt het hele gezin, waar nodig, financieel ondersteund, bijvoorbeeld bij verbeteringen aan het huis of onverwachte medische hulp.

Naast dit sponsorprogramma, verleent de Gorettistichting financiële steun aan diverse projecten, die allen gericht zijn op de armsten in Zuidwest India. Zo kan de stichting regelmatig een bijdrage leveren bij de bouw van scholen en ziekenhuizen. Ook ondersteunt de Gorettistichting de  activiteiten van diverse Social Centers, die een belangrijke rol spelen in de Indiase samenleving. Deze centra zorgen bijvoorbeeld voor lezingen en bijeenkomsten om de algehele gezondheid te verbeteren, organisatie van zomerkampen voor kinderen, maaltijden voor schoolgaande kinderen om de armste gezinnen financieel te ontlasten of het versterken van de positie van vrouwen door werk te bieden in een eigen naaiatelier.

Vanuit de Gorettistichting is er intensief contact met coördinatoren in India over het soort project en de uitvoering daarvan. Regelmatig gaan mensen van de Gorettistichting – uiteraard op eigen kosten – op bezoek in India. Hierdoor kunnen zij zich een goed beeld vormen van de projecten en voortgang aldaar.