Fiscale aftrekbaarheid periodieke giften

Vanaf 2014 is de fiscale aftrekbaarheid van een periodieke gift aan de Gorettistichting eenvoudiger geworden. Per 1 januari 2014 zijn de belastingregels veranderd rond (het schenken aan) goede doelen. Geven aan goede doelen van de Gorettistichting kan op verschillende manieren: van af en toe een bedrag overmaken tot het periodiek ondersteunen. Niet alleen voor het goede doel is dat voordelig, ook voor u zelf. De overheid juicht het toe dat burgers hun geld niet alleen voor eigen welzijn gebruiken, vandaar dat de belastingregels rond schenkingen bijzonder aantrekkelijk zijn. Pas echt aantrekkelijk wordt het wanneer u uw favoriete goede doel (in dit geval de Gorettistichting) periodiek een (ongeveer) even hoog bedrag schenkt en dit dan minimaal 5 jaar achter elkaar wilt blijven ondersteunen. Dan zijn alle giften geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is de notariële akte  niet langer noodzakelijk. In plaats van een notariële akte kan een gever ook een giftenaftrek voor periodieke schenkingen claimen als deze schenkingen schriftelijk zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De belastingdienst heeft een model-schenkingsovereenkomst die wij na overleg met u kunnen aanreiken en eventueel samen kunnen voorzien van de benodigde gegevens. Zo is het mogelijk dat u uw periodieke gift ook voor de toekomst geheel fiscaal aftrekbaar kunt blijven houden.

Als een gevolg van deze nieuwe wetgeving, staat de stichting nu geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van ANBI : http://www.transparante-anbi.nl/