Nieuws

02.10.2019 | Update watersnoodramp

De Gorettistiching wil alle sponsors heel hartelijk danken voor de mooie giften die we hebben ontvangen ten behoeve van de watersnoodramp.

Vorige week kregen wij bericht van zuster Joel Lasrado uit Vamanjoor. Zij schreef het volgende:

“Het regenwater is inmiddels weg. Mensen die hun bezittingen hebben verloren, proberen hun schade vergoed te krijgen. Van de overheid krijgen zij een schadevergoeding van slechts 10.000 Rupi (dit is omgerekend ongeveer 130 euro). Veel mensen hebben hun geliefden, land en huishouden verloren. Het is erg aangrijpend om de pijn en ellende te zien van de mensen die nu in het noodkamp wonen.

Door de aanhoudende regen hebben de mensen in het naburige dorp Pachanady een ander probleem. Dit gebied ligt op loopafstand van het Dharma Jyothi Social Center. Hier wordt de vuilnis van de stad Mangalore gestort. Door de regen is de enorme afvalberg ingestort. 25 huizen zijn volledig begraven onder het afval. De bewoners zijn allemaal dakloos geworden en zijn al hun bezittingen kwijt. Voorlopig heeft de regering hen onderdak gegeven. Door enorme stank is het gebied onbegaanbaar, de omstandigheden zijn zeer slecht en onveilig. Mensen in het omliggende gebied hebben noodgedwongen hun woningen verlaten vanwege de stank en angst voor besmettelijke ziektes. Ze hebben geen drinkwater en ook de lucht is verontreinigd. Bewoners vechten voor hun rechten, via verschillende commissies, maar de overheid neemt haar tijd.

Door de financiële giften die via de Gorettistichting gedaan zijn, worden 15 families voorzien van voedsel en kleding. 30 families hebben een geldbedrag ontvangen.

Dharma Jyothi Social Centre is u veel dank verschuldigd, voor alle liefdevolle giften, die hoop geven aan de getroffenen.”


28.08.2019 | Update watersnoodramp; Brief zuster Maria Goretti

We hebben inmiddels de eerste bedragen kunnen overmaken aan onze zusterorganisaties Dharma Jyothi Social Centre in Vamanjoor, Bala Pragathi Kendra Services in Honnavar en St. Ignatius Health and Education Trust in Honnavar.
Zuster Maria Goretti heeft ons een brief gestuurd, waarin ze uitlegt welke hulp nodig is en om welke bedragen het gaat.

Klik hier voor de Nederlandse vertaling.

Klik hier voor de originele Engelse brief.


21.08.2019| Update watersnoodramp

Veel dank voor de financiële steun die we afgelopen dagen al mochten ontvangen. Inmiddels wordt langzaam duidelijk hoe ernstig de schade door de overstromingen en modderstromen is.

Momenteel wordt vanuit onze zusterorganisaties in India noodhulp verleend aan de vele getroffen gezinnen. Zij krijgen hulppakketten, met o.a. voedsel en dekens. Dit is hulp voor de korte termijn, er is echter veel meer hulp nodig voor de lange termijn. Oogsten zijn vernietigd en scholen en huizen moeten herbouwd worden.

We kregen bericht over de 10-jarige jongen Harsha, die via de Gorettistichting gesponsord wordt. Zijn familie is arm woont met nog 3 andere families in één huis. Harsha’s vader is landbouwer, en verbouwt in het regenseizoen rijst, kokosnoten en areca noten. Tijdens de winter heeft hij geen werk. Nu is de gehele oogst, en daarmee zijn inkomsten voor het hele jaar, verloren gegaan. Harsha heeft geen kleding, schooltas en schoolboeken meer.

Ook kregen we bericht over Siena, die dankzij de Gorettistichting naar school kan gaan. Zij is 13 jaar oud en woont met haar ouders en zusje in een klein huis dicht bij de rivier. Door de overstroming kwam hun hele huis onder water te staan. Vrijwel alle spullen in hun huis zijn verwoest. Er zijn nu scheuren in de muren, waardoor het huis op instorten staat. Haar familie zal een heel nieuw huis moeten bouwen

Harsha en Siena hebben via onze zusterorganisatie Bala Pragathi Kendra Services deze week een hulppakket ontvangen. Helaas zijn nog veel meer tragische verhalen zoals die van Harsha en Siena. Iedere financiële ondersteuning wordt dan ook zeer gewaardeerd. Via IBAN NL41Rabo0147595002, ovv watersnoodramp India, kunt u de Gorettistichting steunen en wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt.


12.08.2019 |Watersnoodramp in Zuid-West India

Zoals u wellicht via nieuwsberichten heeft vernomen, is Zuid-West-India de afgelopen weken ernstig getroffen door overstromingen en modderstromen. Deze ramp heeft al bijna 150 mensen het leven gekost en vele duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.

Ook het gebied waar onze stichting werkzaam is, is zwaar getroffen.  Tientallen dorpen zijn overstroomd en moeilijk bereikbaar door verwoesting van bruggen en wegen.

Vele van de via ons gesponsorde families zijn slachtoffer geworden. Momenteel is niet duidelijk hoe ernstig de families getroffen zijn en of er overledenen zijn onder de gesponsorde kinderen en hun families. Wel is duidelijk dat heel veel hulp nodig is voor wederopbouw van dit gebied. Iedere financiële bijdrage is welkom en de Gorettistichting zal ervoor zorgen dat deze op de juiste plek in India terecht komt.

Weldoeners kunnen hun gift overschrijven op de bankrekening van de Goretti Stichting ( IBAN:  NL41Rabo0147595002  )  met vermelding van ” steun watersnood-ramp India“.
   
Berichten van onze partnerorganisaties in India:

“Dear friends,
As you all know  its  very sad to hear about  the impact of monsoon in India especially in Karnataka.
There are so many of our brothers and sisters suffering due to the  rising level of  rain water and  as well as water from the dams were released. Due to which very many houses are sinking in water.  As you see in the videos/photographs the situation of our surrounding places  like Gurpura, Bantwal, B.C. Road, Uppinangady,Ullal, Honavar, Belgaum, Hubli, Madikeri, Bhagalkot, Kerala and other various parts of Karnataka  are  very critical as they have lost their houses, loved ones and valuables.
We request your helping hand in this situation to help our brethren through cash or kind.  Hence we depend on your generous contribution for the needy.  If you know any other agency that supports this noble cause please let us know.
Thanking you,yours affectionately,
Sr. Joel Lasrado
Co-ordinator.”

” Dear friends,
Greetings from Fr. Gabriel Lopes, BPKS.
Due to unprecedented rains during last 15 days in our area of operation that is total Karwar Diocese, lot of damage is caused to houses, property and loss of lives.  This torrential downpour has hit life in 14 districts across Karnataka state among which North Kanara District (Karwar Diocese) is severely affected. The villages nearby to rivers are severely affected. Nearly 105 villages are inundated by water causing damage to transportation through land slides, and bridges have collapsed. The people residing in such villages are evacuated to safer places. The schools and colleges are closed for the the past one week.   Many of our sponsor families have become the victims of this flood fury. At present we cannot mention the no. of families affected and it is possible only after the water level recedes. 
At this juncture, there is a dire need to support such families. We seek your kind support to assist the flood victims.
Thanking you,

Director. “


01.03.2019 |Tijdens korte rondreis in Europa: Indiase Zuster Maria Goretti in Eys
onderscheiden
met zeldzaam St. Agatha-parochie insigne  

-door Jef Bonten-

In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december, bracht de Indiase Zuster Maria Goretti, tijdens een korte rondreis door Europa, een bliksembezoek aan haar gulle sponsorvrienden van de naar haar genoemde Gorettistichting in Eys.

Een sponsororganisatie, die vanuit Zuid-Limburg inmiddels 285 kansarme Indiase kinderen in het zuidwesten van dit immense land aan onderwijs en een vakopleiding helpt. Tevens wordt financiële steun aan ziekenhuis- en scholenbouw verleend. Op de eerste dag van haar tweedaagse bezoek overhandigde voorzitter Piet Vrancken van de Goretti Stichting een gift van 10 mille aan Zr. Maria Goretti, de initiatiefneemster en hoofdcoördinatrice van het St. Ignatius ziekenhuis- en onderwijscomplex in Honavar in zuidwest India. Dat gebeurde in restaurant De Rode Leeuw te Wittem, waar de welkome gift van 10.000 euro de eerste bijdrage aan een nieuw sponsorproject  voor een noodzakelijk brandisolatie- en alarmeringssysteem (totale kosten 52.000 euro) voor het St. Ignatius ziekenhuis- en onderwijscomplex in Honavar vormt.

Eerst was Zuster Maria Goretti bij de zilveren Caritas-organisatie in Praag te gast, waarna ze per auto voor een bezoek aan de formeel 25 jaar bestaande sponsororganisatie in Eys koers zette. Tijdens een lunch in restaurant De Rode Leeuw in Wittem werd Jeu Senden, de echtgenoot van de helaas te vroeg overleden grondlegster Martha Senden-Drummen, tot eerste ambassadeur van deze sponsororganisatie benoemd.

Een dag later namen zij in de St. Agatha parochiekerk van Eys deel aan de hoogmis en ’s middags ook aan het drukbezochte Kerstconcert aldaar, waar het Kinderkoor o.l.v. Alf Franken, Harmonie St. Agatha o.l.v. Paul Oligschläger, Carmen Huppertz (sopraan saxofoon), Willy Huppertz (piccolo-trompet), Andrea Senden (orgel), het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia en het Dameskoor Octavia, beide o.l.v. Jan Kokkelmans, solist Pieter Nass, begeleid door Andrea Senden (orgel), zangkoor Hanzon Vocaal o.l.v. Jo Smeets en José Niessen (overweging) voor een sfeervol en gevarieerd programma zorgden.

In de pauze van het Kerstconcert in Eys, gepresenteerd door Ben Grooten namens de St. Agathaparochie, viel Zuster Maria Goretti onder luid applaus de eer ten deel het zeldzame St. Agatha parochie-insigne te ontvangen. Dit werd haar opgespeld door de eerste Goretti Stichting-ambassadeur Jeu Senden. Pastoor Ton Reijnen overhandigde haar de bijbehorende oorkonde.

‘Een elders wonende parochiaan’
Die meldde dat het kerkbestuur unaniem tot dit besluit is gekomen. Als motieven daarvoor noemde hij o.a. het feit dat de Indiase zuster de inwoners van Eys en van elders door haar voorbeeldfunctie en haar trouw aan het Heuvelland over de eigen grenzen heen naar de nood van medemensen elders in de wereld laat kijken. In dit geval gaat het over India, waar haar zusterorde, Koningin van de Apostelen, zorgt draagt voor zeer arme mensen. Er wordt door religieuzen ter plekke zorg verleend op het gebied van onderwijs, wezenopvang en support bij beroepsopleidingen. Het fundament van de zorg van de zusters voor de armen is hun geloof in Gods liefde voor de mensen, vooral de armen en zwakkeren. Dat geloof maken zij zichtbaar door hun dienstbaarheid. “Door haar betekenis voor onze parochie is Zuster Maria Goretti als het ware ‘een elders wonende parochiaan’, sterk met Eys verbonden en een voorbeeld van zorg voor de minst bedeelden.”

In het recente parochieblad ‘Van deur tot Deur’ van de St. Agatha-parochie in Eys brengt de parochieherder overigens hulde aan de bezoekers en alle deelnemers aan dit prachtige Kerstconcert, die naast een uitdrukkelijk applaus voor de zuster ook nog bij de collecte het fraaie bedrag van 661 euro ter ondersteuning van haar werk bijeen brachten. Natuurlijk gingen bij deze gelegenheid de gedachten ook uit naar Martha Senden-Drummen en naar José Schouteten-van de Berg, die tot aan hun overlijden van zo grote betekenis waren voor Zuster Maria Goretti en de naar haar genoemde stichting. “Al bij al een bezoek van grote waarde voor onze parochie en ons dorp Eys”, aldus pastoor Ton Reijnen.

Ook hoofdgast Zuster Maria Goretti en haar chauffeur pater Cyril voerden het woord. Zij brachten hun dankbaarheid voor de ondervonden support in het Engels, recht uit het hart, onder woorden, ook jegens wijlen Martha Senden-Drummen en José Schouteten-van de Berg. Tenslotte zei ze het als een bijzondere geste te beschouwen, dat haar als eerste buitenlandse gast, deze zeldzame parochie-onderscheiding ten deel is gevallen.

Na Eys bezocht de door een ongeval slecht ter been zijnde kloosterlinge met pater Cyril, haar chauffeur-begeleider, nog diverse instellingen en sponsorvrienden in Rüdesberg bij Stuttgart en in het Spaanse Madrid, alvorens ze weer naar India vertrokken.

Terugblik: stabiele band vol betrokkenheid
Al 34 jaar, sinds 1984, onderhoudt de  Indiase hoofdcoördinatrice, nauwe contacten met de familie Senden uit Eys, en later ook met de rondom hen geformeerde Goretti Stichting, een sponsorgroep die ook op diverse andere plaatsen elders navolging heeft gevonden. Ook emeritus-pastoor dr. Alphons Kurris, vele jaren parochieherder van de H. Agatha-parochie in Eys en later van de Sterre der Zee basiliek in Maastricht en adviseur van de Gorettistichting, geeft steeds -waar mogelijk- acte de présence. Deze keer was ook pastor Franssen aanwezig. Kurris maakte al vele keren met een wisselende delegatie menige reis naar India, uiteraard geheel op eigen kosten, om het zegenrijke werk van nabij te kunnen waarnemen. Negen maanden geleden, medio maart 2018, was dat nog het geval. Toen bracht een 5-koppige delegatie onder aanvoering van voorzitter Piet Vrancken en echtgenote José, in gezelschap van  emeritus-pastoor dr. Alphons Kurris, Ad Broers en de nieuwe penningmeester, Jo Urlings, een 12-daags oriënterend bezoek aan projecten in Honavar, Vamanjoor en Udupi in z9uidwest-India. Om te controleren of de voortgang naar wens verloopt en niets aan de strijkstok blijft hangen. Door de vinger aan de pols te houden wordt al 35 jaar lang progressie geboekt. Reden voor de organisatie zich als doel te stellen het aantal sponsorkinderen te gaan uitbreiden naar minstens 300.

Van dit dagelijks bestuur maakt verder nog deel uit: Mirna van Kempen-Senden (secretaris) uit Schin op Geul, John Senden (die vanwege zijn werkzaamheden veel in het buitenland vertoeft), Marie-Louise Creusen uit Vaals en Tiny Simons uit Mechelen.


05.06.2018 | Update

Onlangs hebben onze sponsoren een brief van ons ontvangen. Hierin berichten wij o.a. over enkele veranderingen binnen de stichting.

De stichting heeft een nieuw e-mailadres: info@gorettistichting.nl.
Vanaf heden kunt U ons telefonisch bereiken op: 06-50218760.
En verder hebben we een nieuwe secretaris: Mirna van Kempen-Senden.

In de bijlage kunt U de gehele brief lezen.


29.03.2018 | India Reis 

In de bijlage  vindt U een verslag van de reis naar India, die enkele leden afgelopen maand hebben gemaakt.


18.02.2018 | Overlijden José Schouteten

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze secretaris José Schouteten-van de Berg

Sinds de oprichting van de “Goretti Stichting” te Eys,meer dan 30 jaar geleden, was José als secretaris nauw betrokken bij de steunprojecten van Maria Goretti in Zuidwest India. Wij hebben José als collega bestuurder leren kennen, die met bijzondere inzet en toewijding ook alle aandacht schonk aan de sponsorprogramma’s. Voor het vele goede werk dat zij gedurende lange tijd in het belang van de kansarme kinderen in India heeft
gedaan, zullen wij haar steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Wij wensen haar echtgenoot Ton en kinderen alle sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Door het overlijden van Mevr. Schouteten zal het postadres veranderen van Mesweg 48 naar : Piepertweg 5, 6287AD Eys. Ook het telefoonnummer zal wijzigen, van 043-4511561 naar 043-3116260

01.09.2017 | Penningmeester

Met ingang van 01.08.2017 heeft de Goretti Stichting een nieuwe penningmeester, dhr. J. Urlings.

 

Image5