Nieuws

01.03.2019 |Tijdens korte rondreis in Europa: Indiase Zuster Maria Goretti in Eys
onderscheiden
met zeldzaam St. Agatha-parochie insigne  

-door Jef Bonten-

In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december, bracht de Indiase Zuster Maria Goretti, tijdens een korte rondreis door Europa, een bliksembezoek aan haar gulle sponsorvrienden van de naar haar genoemde Gorettistichting in Eys.

Een sponsororganisatie, die vanuit Zuid-Limburg inmiddels 285 kansarme Indiase kinderen in het zuidwesten van dit immense land aan onderwijs en een vakopleiding helpt. Tevens wordt financiële steun aan ziekenhuis- en scholenbouw verleend. Op de eerste dag van haar tweedaagse bezoek overhandigde voorzitter Piet Vrancken van de Goretti Stichting een gift van 10 mille aan Zr. Maria Goretti, de initiatiefneemster en hoofdcoördinatrice van het St. Ignatius ziekenhuis- en onderwijscomplex in Honavar in zuidwest India. Dat gebeurde in restaurant De Rode Leeuw te Wittem, waar de welkome gift van 10.000 euro de eerste bijdrage aan een nieuw sponsorproject  voor een noodzakelijk brandisolatie- en alarmeringssysteem (totale kosten 52.000 euro) voor het St. Ignatius ziekenhuis- en onderwijscomplex in Honavar vormt.

Eerst was Zuster Maria Goretti bij de zilveren Caritas-organisatie in Praag te gast, waarna ze per auto voor een bezoek aan de formeel 25 jaar bestaande sponsororganisatie in Eys koers zette. Tijdens een lunch in restaurant De Rode Leeuw in Wittem werd Jeu Senden, de echtgenoot van de helaas te vroeg overleden grondlegster Martha Senden-Drummen, tot eerste ambassadeur van deze sponsororganisatie benoemd.

Een dag later namen zij in de St. Agatha parochiekerk van Eys deel aan de hoogmis en ’s middags ook aan het drukbezochte Kerstconcert aldaar, waar het Kinderkoor o.l.v. Alf Franken, Harmonie St. Agatha o.l.v. Paul Oligschläger, Carmen Huppertz (sopraan saxofoon), Willy Huppertz (piccolo-trompet), Andrea Senden (orgel), het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia en het Dameskoor Octavia, beide o.l.v. Jan Kokkelmans, solist Pieter Nass, begeleid door Andrea Senden (orgel), zangkoor Hanzon Vocaal o.l.v. Jo Smeets en José Niessen (overweging) voor een sfeervol en gevarieerd programma zorgden.

In de pauze van het Kerstconcert in Eys, gepresenteerd door Ben Grooten namens de St. Agathaparochie, viel Zuster Maria Goretti onder luid applaus de eer ten deel het zeldzame St. Agatha parochie-insigne te ontvangen. Dit werd haar opgespeld door de eerste Goretti Stichting-ambassadeur Jeu Senden. Pastoor Ton Reijnen overhandigde haar de bijbehorende oorkonde.

‘Een elders wonende parochiaan’
Die meldde dat het kerkbestuur unaniem tot dit besluit is gekomen. Als motieven daarvoor noemde hij o.a. het feit dat de Indiase zuster de inwoners van Eys en van elders door haar voorbeeldfunctie en haar trouw aan het Heuvelland over de eigen grenzen heen naar de nood van medemensen elders in de wereld laat kijken. In dit geval gaat het over India, waar haar zusterorde, Koningin van de Apostelen, zorgt draagt voor zeer arme mensen. Er wordt door religieuzen ter plekke zorg verleend op het gebied van onderwijs, wezenopvang en support bij beroepsopleidingen. Het fundament van de zorg van de zusters voor de armen is hun geloof in Gods liefde voor de mensen, vooral de armen en zwakkeren. Dat geloof maken zij zichtbaar door hun dienstbaarheid. “Door haar betekenis voor onze parochie is Zuster Maria Goretti als het ware ‘een elders wonende parochiaan’, sterk met Eys verbonden en een voorbeeld van zorg voor de minst bedeelden.”

In het recente parochieblad ‘Van deur tot Deur’ van de St. Agatha-parochie in Eys brengt de parochieherder overigens hulde aan de bezoekers en alle deelnemers aan dit prachtige Kerstconcert, die naast een uitdrukkelijk applaus voor de zuster ook nog bij de collecte het fraaie bedrag van 661 euro ter ondersteuning van haar werk bijeen brachten. Natuurlijk gingen bij deze gelegenheid de gedachten ook uit naar Martha Senden-Drummen en naar José Schouteten-van de Berg, die tot aan hun overlijden van zo grote betekenis waren voor Zuster Maria Goretti en de naar haar genoemde stichting. “Al bij al een bezoek van grote waarde voor onze parochie en ons dorp Eys”, aldus pastoor Ton Reijnen.

Ook hoofdgast Zuster Maria Goretti en haar chauffeur pater Cyril voerden het woord. Zij brachten hun dankbaarheid voor de ondervonden support in het Engels, recht uit het hart, onder woorden, ook jegens wijlen Martha Senden-Drummen en José Schouteten-van de Berg. Tenslotte zei ze het als een bijzondere geste te beschouwen, dat haar als eerste buitenlandse gast, deze zeldzame parochie-onderscheiding ten deel is gevallen.

Na Eys bezocht de door een ongeval slecht ter been zijnde kloosterlinge met pater Cyril, haar chauffeur-begeleider, nog diverse instellingen en sponsorvrienden in Rüdesberg bij Stuttgart en in het Spaanse Madrid, alvorens ze weer naar India vertrokken.

Terugblik: stabiele band vol betrokkenheid
Al 34 jaar, sinds 1984, onderhoudt de  Indiase hoofdcoördinatrice, nauwe contacten met de familie Senden uit Eys, en later ook met de rondom hen geformeerde Goretti Stichting, een sponsorgroep die ook op diverse andere plaatsen elders navolging heeft gevonden. Ook emeritus-pastoor dr. Alphons Kurris, vele jaren parochieherder van de H. Agatha-parochie in Eys en later van de Sterre der Zee basiliek in Maastricht en adviseur van de Gorettistichting, geeft steeds -waar mogelijk- acte de présence. Deze keer was ook pastor Franssen aanwezig. Kurris maakte al vele keren met een wisselende delegatie menige reis naar India, uiteraard geheel op eigen kosten, om het zegenrijke werk van nabij te kunnen waarnemen. Negen maanden geleden, medio maart 2018, was dat nog het geval. Toen bracht een 5-koppige delegatie onder aanvoering van voorzitter Piet Vrancken en echtgenote José, in gezelschap van  emeritus-pastoor dr. Alphons Kurris, Ad Broers en de nieuwe penningmeester, Jo Urlings, een 12-daags oriënterend bezoek aan projecten in Honavar, Vamanjoor en Udupi in z9uidwest-India. Om te controleren of de voortgang naar wens verloopt en niets aan de strijkstok blijft hangen. Door de vinger aan de pols te houden wordt al 35 jaar lang progressie geboekt. Reden voor de organisatie zich als doel te stellen het aantal sponsorkinderen te gaan uitbreiden naar minstens 300.

Van dit dagelijks bestuur maakt verder nog deel uit: Mirna van Kempen-Senden (secretaris) uit Schin op Geul, John Senden (die vanwege zijn werkzaamheden veel in het buitenland vertoeft), Marie-Louise Creusen uit Vaals en Tiny Simons uit Mechelen.


05.06.2018 | Update

Onlangs hebben onze sponsoren een brief van ons ontvangen. Hierin berichten wij o.a. over enkele veranderingen binnen de stichting.

De stichting heeft een nieuw e-mailadres: info@gorettistichting.nl.
Vanaf heden kunt U ons telefonisch bereiken op: 06-50218760.
En verder hebben we een nieuwe secretaris: Mirna van Kempen-Senden.

In de bijlage kunt U de gehele brief lezen.


29.03.2018 | India Reis 

In de bijlage  vindt U een verslag van de reis naar India, die enkele leden afgelopen maand hebben gemaakt.


18.02.2018 | Overlijden José Schouteten

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze secretaris José Schouteten-van de Berg

Sinds de oprichting van de “Goretti Stichting” te Eys,meer dan 30 jaar geleden, was José als secretaris nauw betrokken bij de steunprojecten van Maria Goretti in Zuidwest India. Wij hebben José als collega bestuurder leren kennen, die met bijzondere inzet en toewijding ook alle aandacht schonk aan de sponsorprogramma’s. Voor het vele goede werk dat zij gedurende lange tijd in het belang van de kansarme kinderen in India heeft
gedaan, zullen wij haar steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Wij wensen haar echtgenoot Ton en kinderen alle sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Door het overlijden van Mevr. Schouteten zal het postadres veranderen van Mesweg 48 naar : Piepertweg 5, 6287AD Eys. Ook het telefoonnummer zal wijzigen, van 043-4511561 naar 043-3116260

01.09.2017 | Penningmeester

Met ingang van 01.08.2017 heeft de Goretti Stichting een nieuwe penningmeester, dhr. J. Urlings.

 

Image5